Sportka IQ testy

Klášter Sázava

Benediktinský klášter z r. 1032 byl založen sv. Prokopem pro mnichy užívající slovanskou liturgii. Koncem 11. stol. byl klášter osazen Benediktiny latinské liturgie z Břevnova, r. 1421 vypálen husity, několikrát obnoven a v roce 1785 definitivně zrušen. Klášterní kostel z r. 1315 je jen částí plánovaného kostela, z kte­rého byla vystavěna jen jižní postranní lod' s věží. Kapitulní síň freskami je z doby kolem r. 1350. Barokní přestavba na zámek proběhla v 2. pol. 19. stol. interiérech je historická expozice Staroslověnská Sázava a muzeum technického skla.

WWW: http://www.klaster-sazava.cz/

Zpět na výpis kategorie Středočeský kraj »

České hrady a zámky » Středočeský kraj
Zámek Lednice, ilustrační foto