IQ testy Sportka

Klášter Plasy

Cisterciácký klášter byl založen knížetem Vladislavem lI.. v le¬tech 1144-46. Pobořen husity r. 1420. V pobělohorské době byla klášteru vrácena část panství a klášter vzkvétal. V 17. a 18. stol. prošel barokními úpravami, byl přistavěn konvent, zahradní pa¬vilón Q. Santini) a prelatura (později zámek). Hřbitovní kostel s hrobkou kancléře Metternicha, Expozice lékárenství, obrazár¬na Strettiů, galerie barokních obrazů.

WWW: http://www.klaster-plasy.cz/

Zpět na výpis kategorie Plzeňský kraj »

České hrady a zámky » Plzeňský kraj
Zámek Lednice, ilustrační foto