Sportka IQ testy

Hrad Pardubice

Původní tvrz ze začátku 14. stol. byla patrně arcibiskupem Arnoš¬tem z Pardubic rozšířená na vodní hrad. Za Pernštejnů na začátku 16. stol. prošel hrad pozdně gotickou a renesanční přestavbou s přistavěním nových křídel. Další úpravy prováděl známý císař¬ský architekt F. M. Kaňka v letech 1723 a 1726 u příležitosti ná-vštěvy císaře Karla VI.. Dnes sídlí v zámku Východočeské muze¬um a galerie. Expozice zbraní, českého skla. Největší sbírka pohlednic v ČR.

WWW: http://www.mesto-pardubice.cz/

Zpět na výpis kategorie Pardubický kraj »

České hrady a zámky » Pardubický kraj
Zámek Lednice, ilustrační foto