IQ testy Sportka

Pražský hrad

Pražský hrad byl založen kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. Od 10. století byl nejen sídlem hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele církve, pražského biskupa. Dobou rozkvětu bylo období vlády krále a později císaře z rodu Lucemburků, Karla IV. (polovina 14. století), Pražský hrad se stal poprvé císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské. Velkoryse byl přebudován královský palác a posíleno opevnění. Králové další dynastie na českém trůnu, Habsburkové, zahájili přestavbu Hradu v renesanční sídlo. Přestavba Hradu vyvrcholila za vlády Rudolfa II. K umístění svých bohatých uměleckých a vědeckých sbírek založil císař severní křídlo paláce s dnešním Španělským sálem. Pražská defenestrace v roce 1618 zahájila dlouhé období válek, během nichž byl Pražský hrad poškozen a vyloupen. Pro pobyt panovníka byl využíván jen výjimečně a přechodně. Ve druhé polovině 18. století byla provedena poslední velká přestavba Hradu, která jej proměnila v reprezentační sídlo zámeckého typu. Po své abdikaci v roce 1848 si Pražský hrad vybral jako své sídlo císař Ferdinand V. Velkou stavební akcí byla dostavba katedrály, která však nebyla podnícena panovníkem, ale vlasteneckou Jednotou pro dostavění chrámu sv. Víta. Katedrála byla dokončena v roce 1929. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu. Na Pražském hradě jsou uchovávány korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské relikvie, umělecké poklady a také historické dokumenty a tak je Pražský hrad dnes kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní a historickou památkou.

Zpět na výpis kategorie Hlavní město Praha »

České hrady a zámky » Hlavní město Praha
Zámek Lednice, ilustrační foto